Bereza-Ragan jr. -Raši

Dátum:

Ďalší piatok patril triu Bereza-Ragan-Raši, ktoré prinieslo vlastnú hudobnú tovrbu ako odraz súčasného jazzu cez plastickú optiku. Rytmická sekcia Juraj David Raši a Róbert Ragan Jr. spolu pôsobila v mnohých iných projektoch už od roku 2008. Súčasná spolupráca s Pavlom Berezom prináša zvuk žánrovej uvoľnenosti pri dodržaní citlivých mantinelov hudobného vkusu.