SO-UH-RA Trio

Dátum:

Názov tria vychádza z kombinácie mien - SO(lárik) - UH(erek) - RA(gan). Slovo "souhra" zároveň vyjadruje základný princíp, ktorým sa v tomto triu riadia.

Obsadenie:
Martin Uherek - tenor saxofón
Róbert Ragan Jr. - kontrabas
Peter Solárik - bicie